TÜRK DÜNYASININ VİZYONU: TÜRKVİZYON

Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak 2014’te ilim, sanat, müzik, kültür vs. alanlarda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de II. Türkvizyon Şarkı Yarışması’dır. Eurovision benzeri bir yarışma olan Türkvizyon’un ilki, 2013’te Eskişehir’de yapılmıştı. II. Türkvizyon Şarkı Yarışması’na Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Türklerin yaşadığı ülkelerin temsilcileri de katıldı: Kazakistan, Almanya, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Özbekistan, Gagavuzya, Ukrayna, İran, Kabardin-Balkar ve Karaçay Çerkes, Tataristan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Yakutistan, Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Başkurdistan, Irak, Kırım, Romanya, Makedonya, Hakasya, Tuva. Görüldüğü gibi yarışmaya Türkiye ve bağımsız Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra özerk Türk cumhuriyetlerinden ve Almanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerin Türk kökenli temsilcileri katıldı. Bütün şarkıların çeşitli Türk lehçeleriyle söylendiği yarışmada sahne şovların, Eurovision yarışmasındaki şovlardan geri kalır bir tarafı yoktu. Yarışmayı, Kazakistan’ı temsil eden Zhanar Dugalova kazanırken, Tataristan ikinci oldu (http://www.youtube.com/watch?v=EMRbYpPNx7I#t=123). Yarışmanın galiplerine ödüllerin Tataristan Devlet Başkanı Rustam Minnihanov ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un vermesi ise devlet yetkililerinin bu tür organizasyonlara ne kadar önem verdiklerini göstermektedir. Minnihanov, yaptığı konuşmasında 2015 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Türkmenistan’ın Merv şehrinin seçildiğini belirtti. Dolayısıyla gerek Türkvizyon 2015 gerekse de kültür alandaki diğer etkinlikler 2015 yılında Merv’de yapılacaktır. Her ne kadar Ankara, zaman zaman Türk dünyası ile ilgili yeterince ilgilenmediği suçlamalarıyla karşı karşıya kalsa da SSCB’nin yıkılışından sonra Türkiye’nin Türk dünyası ile geliştirdiği işbirliği artarak gelişmektedir. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TAKM (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Dünya Türk Gençleri Birliği, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), TÜRKSOY, TRT Avaz, Yunus Emre Vakfı gibi kuruluşlar Türkiye’nin bağımsız ve özerk Türk cumhuriyetleri ile münasebetleri ve genel olarak Türk dünyası içindeki işbirliğini arttırmaktadır. Yine bu bağlamda Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni zikretmek gerekmektedir. Bu kuruluşların bir kısmı Türk devlet kuruluşları, bir kısmı ise Türkiye’nin inisiyatifi ile kurulmuş ortak kuruluşlardır. Yine Türk dünyasından gelen binlerce gencin Türkiye’de, Türkiyeli öğrencilerin de Orta Asya ve diğer Türk cumhuriyetlerinde eğitim görmeleri de münasebetleri olumlu etkileyen faktörlerdir. Tüm bu kurumların yanı sıra “kültür başkenti” uygulamasının başlatılması da Türk dünyası için son derece önemli bir gelişmedir. Bu uygulama çerçevesinde eğitim, müzik, sanat, ilim, spor alanlarında önemli projeler hayata geçirilmekte, Türk dünyasının bilim adamları, sanatçıları, sanatçıları bir araya gelmekte, birbirlerini tanıma fırsatı bulmaktadırlar. 2014’te spor alanında da önemli bir organizasyon yapıldı. Eylül 2014’te Kırgızistan’da Birinci Göçebe Oyunları gerçekleşti. Türk dünyası sporcuları, güreş, okçuluk ve at yarışları gibi Türk millî spor dallarında yarışma fırsatı buldular. Türkvizyon ve Spor Oyunları gibi organizasyonlar, dünyanın dört bir tarafına dağılan Türklerin örf ve adetlerini, müzik ve danslarını, millî spor oyunlarını vs. korumalarını, geliştirmelerini ve tüm dünyaya tanıtmalarını da sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye, bu yöndeki çalışmalarını devam ettirmelidir.