Dersler

  LİSANS
 • Göktürkler (2016/17)
 • Uygurlar Tarihi (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Boyları (2017/18)
 • Moğollar (2013/14, 2014/15, 2015/16)
 • Çengizoğulları (2013/14, 2014/15, 2015/16)
 • Timurlular Tarihi (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • Hanlıklar Devri Orta Asya Tarihi (2013/14, 2014/15; 2015/16)
 • Hindistan’daki Türk Devletleri Tarihi (2017/18)
 • Rusya Tarihi (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
 • XXI. Yüzyılda Rusya (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • Rus Diline Giriş (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
 • Rusça Kolay Metinler (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
 • Uluslararası İlişkilere Giriş (2017/2018)

  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
 • İdil-Ural Tarihi Kaynakları (Ortaçağ Tarihi YL: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • İdil-Ural Tarihi (Ortaçağ Tarihi YL: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • Anadolu’da Moğol Hâkimiyeti (Ortaçağ YL: 2017/18)
 • Tarihten Günümüze Türk-Rus Münasebetleri (Genel Türk Tarihi YL: 2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • Türk Dünyasında Sorunlar (Genel Türk Tarihi YL: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
 • Rus Edebiyatında Türk Tarihi (Genel Türk Tarihi DR: 2015/16, 2017/18)
 • Rusya’da Türkoloji Çalışmaları ( Genel Türk Tarihi DR: 2017/18)
 • Ortaçağ Seyyahlarına Göre Avrasya (Ortaçağ DR: 2015/16, 2017/18)
 • Rus Elçi Raporlarında Avrasya (Ortaçağ DR: 2016/17)