Makaleler > Tarih

2002
1. “Moğol İstilâsı ve Anadolu Kültürüne Tesirleri”, TDA, Sayı 140, s. 167-180.

 2. “Altın Orda Devleti’nin Adı Üzerine”, TDA, Sayı 141, s. 115-121.

2004
 3. “Yabancı Kişi, Tatarlar Türk Mü Moğol Mu?”, Tarih ve Düşünce, Şubat 2004, s. 42-49.
 
4. “Avrasya’nın Önderleri Altın Orda ve Tatarlar”, Yeni Ötüken, Yıl 2, Sayı 5 (2004), s. 155-170.
 
5. “Altın Orda-Bizans Münasebetleri (1261-1453)”, Karadeniz Araştırmaları, IV (Kış 2005), s. 3-21.
 
2005
 6. “Sovyetler Birliğinde Mahkûm Dövmeleri”, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, s. 287-300.
 
7. “Tatarların Ak Güvercini”, Tarih ve Düşünce, Temmuz-Ağustos 2005, Sayı 60, s. 30-40.
 
2007
8. “Ermeni Olayları Hakkında Rus Yarbayı Lyahov’un Raporu“, Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri, I, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2007, s. 421-434.
 
9. “The Fight Of Two Mongol Countries: Relations Between Golden Horde and Ilkhanid”, Statehood of Nomads: History and Tradition, International Institute for the Study of Nomadic Civilization, Ulaanbaatar, Mongolia 2007.
 
2008
10. “Sovremennaya Tatarskaya Diaspora”, Rossiyskie Sooteçestvenniki v Turtsii: İstoriya i Sovremennosty, İstanbul 2008, s. 159-161.
 
11. “Altın Orda Devleti Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, ed. Altan Çetin, Kriter Yayınları, İstanbul 2008, s. 24-29 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).
 
12. “Altın Orda-Bulgar Knezliği Münasebetleri”, Rumeli Kültürü, Sayı 19, Yaz 2008, s. 36-43.
 
13. ““Tatar” ve “Altın Orda” Adlarına Dair”, Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, der. Gönül Pultar, Tetragon Yayınları, İstanbul 2008, s. 97-130.
 
14. “K Voprosu o Vzaimootnoşeniyah Zolotoy Ordı s Osmanskoy İmperiyey”, Zolotoordınskaya Tsivilizatsiya, I, Kazan 2008, s. 87-94 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).
 
2009
15. “Altın Orda-Osmanlı Münasebetleri”, Akademik Bakış, II/3 (Kış 2008), s. 187-198 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).
 
16. “İssledovaniya o Zolotoy Orde v Turtsii”, Zolotoordınskoe Nasledie: Materialı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii “Politiçeskaya i Sotsialno-Ekonomiçeskaya İstoriya Zolotoy Ordı (XVIII-XV vv) Kazan 17 Marta 2009, Kazan 2009, s. 295-304.
 
17. “Saray”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt 36, İstanbul 2009, s. 121-122.
 
18. “Timur’un “Hayalî” Moskova Seferi”, Karadeniz Araştırmaları, cilt 6, sayı 23, Güz 2009, s. 29-39.
 
 2010
19. “Vliyaniye Veroterpimoy Politiki Çingiz Hana i Yego Naslednikov (Na Primere Zolotoy Ordı) na Türkskiy Mir (Srednyaya Aziya i Povoljye)”, Halıkaralık  Konferentsiyasının Materialdar Jinagı Ortalık Asiyadagı İslam Örkeniyatı Astana 4-7 Kırkuyek 2007, IRCICA, İstanbul 2010, s. 225-234.
 
20. “Vliyaniye Zolotoy Ordı Na Rossiyu”, Proceedings of the Third International Symposium on Islamic Civilization in Volga-Ural Region, Ufa, 14-16 October 2008, IRCICA, İstanbul 2010, s. 157-172. 
 
21. “Astrahanskiy Pohod Sultana Selima: Priçinı i Perspektivı”, Srednevekovıe Türko-Tatarskie Gosudarstva, II, Akademiya Nauk Respubliki Tatarstan İnstitut İstoriyi İmeni Mercani, Kazan 2010, s. 262-266.
 
2011
22. “Altın Orda Hanlığında Hanedan Kadınlar”, Ortaçağda Kadın, yay. haz. Ç. Altan, Lotus Yayınları, Ankara 2011, s. 593-604.
 
23. “1920-1930’lu Yıllarda Gelişen Türk-Rus Ekonomik Münasebetler”, Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri. I. Çalıştay Bildirileri (Ankara, 14-15 2010), çev. ve yay. haz. İlyas Kamalov-İrina Svistunova, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011, s. 223-231.
 
24. “Rus Diplomat P. A. Levaşov’un Raporunda (1763-1774) İstanbul”, Tarih İçinde İstanbul: Uluslararası Sempozyum Bildirileri, yay. haz. D. Hut - Z. Kurşun - A. Kavas, İstanbul 2010, s. 347-354.
 
25. “Mongolia-Russia Relations: Some Perspectives”, Mongolia in the 21st Century: Society, Culture and International Relations, ed. K. Warikoo - Sharad K. Soni, Pentagon 2010, s. 238-246.
 
26. Kazan Hanlığının Yıkılışında Bazı Ermeni Tüccarların Ruslarla İşbirliği”, Bilig, Sayı 58, Ankara 2011, s. 203-210.
 
27. “Turtsiya”, Tatarskaya Entsiklopediya, V, Kazan 2010, s. 703-704.
 
28. “Altın Orda ve Ardılı Hanlıklar”, Orta Asya Türk Tarihi, ed. Ahmet Kanlıdere, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011, s. 104-123.
 
29. “Tulunîler, Ihşidîler ve İdil Bulgarları”, İlk Müslüman Türk Devletleri, ed. Sadi Kucur, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011, s. 28-45.
 
30. “Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Bolgarskim Knyajestvom“, Zolotoordınskaya Tsivilizatsiya. Sbornik Statey, No. 4, İnstitut İstoriyi İmeni Ş. Mercani AN RT, Kazan 2011, s. 35-39.
 
31. “Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Vizantiyey (1261-1453)“, Zolotoordınskoe Nasledie. Materialı Vtoroy Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii “Politiçeskaya i Sotsialno-Ekonomiçeskaya İstoriya Zolotoy Ordı“, Posvyaşönnaya Pamyati M. A. Usmanova (Kazan, 29-30 Marta 2011), yay. haz. İ. Mirgaleev, Kazan 2011, s. 33-38.
 
32. “Altın Orda Hanlığında Hanedan Kadınları”, Natsionalnaya İstoriya Tatar: Teoretiko-Metodologiçeskie Problemı, II, İnstitut İstoriyi AN RT, Kazan 2011, s. 28-37.
 
2012
33. “Toktamış Han”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 41, İstanbul 2012, s. 231-232.
 
2013
34. “Türk ve Rus Devlet İnşa Süreçlerinde Bizans ve Altın Orda Devletlerinin Çok Boyutlu Etkileri ve Tarihsel Miras / Halef-Selef Faktörü”, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu İlişkileri, ed. Haydar Çakmak - Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye-Rusya Federasyonu Dostluk Derneği - Barış Kitap, Ankara 2013, s. 11-21.
 
35. “Tatarlar ve Tataristan”, Yeni Türkiye Dergisi, No. 53, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, Temmuz-Ağustos 2013, s. 2013-2025.
 
36.  “Altın Orda Devleti”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. O.Karatay - S. Acar, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2013, s. 577-624.
 
37. “Yarlık”, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 43, İstanbul 2013, s. 334-335.
 
2014
38. “Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım ve Gagavuz Cumhuriyetleri”, Çağdaş Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere - İlyas Kemaloğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir 2014, s. 214-239.
 
39. “Sibirya ve Kafkasya’daki Özerk Cumhuriyetler ve Doğu Türkistan”, Çağdaş Türk Dünyası, Çağdaş Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere - İlyas Kemaloğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir 2014, s. 240-259.

40. İlyas Kemaloğlu, “Tserkov Marii Mongolskoy v Stambule”, Zolotoordınskoe Obozrenie, No. 4 (6), Kazan 2014, s. 69-76.

2015                                                                                                                                                                                                                                               41. İlyas Kemaloğlu, “İdil-Ural’dan Türk Göçü”, Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, yay. haz. N. Sarıahmetoğlu - İ. Kemaloğlu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, s. 31-50.

42. İlyas Kemaloğlu, “XVI. Yüzyılda Rus Elçisi İvan Novosilytsev’in Osmanlı Devleti’ne Seyahati ve İlgili Raporu”, XVI. Türk Tarih Kongresi “20-24 Eylül 2010 Ankara). Kongreye Sunulan Bildiriler, IV/2: Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 2015, s.  587-596. 

43. İlyas Kemaloğlu, “Altın Orda’nın Balkanlar Politikası”, İdil-Ural Tarihi Sempozyumu. Bildirier. I. Cilt: Türkçe Metinler, haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2015, s. 89-101.

44. İlyas Kemaloğlu, “Karadeniz’in Kuzeyinde İpek Yolu İle Bağlantılı Ticaret Yolları”, İpek Yolu, ed. A. Taşağıl, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2015, s. 363-377.

45. İlyas Kemaloğlu, “İdil Ural Türklerinin Sabantuylarında Spor Oyunları”, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2015, s. 235-237.

2016
46. İlyas Kemaloğlu, “Akdes Nimet Kurat ve Türkiye’de Tatar Tarihine Dair Araştırmalar”, Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu Bildirileri, yay. haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2016, s. 151-162.

47. İlyas Kemaloğlu, “Altın Orda ve Takipçileri”, Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2016, s. 94-119.

 
48.İ. Kamalov - İ. Mirgaleev, “Soobşeniya Osmanskih İstoriçeskih Soçineniy o Gorodah Na Territorii Zolotoy Ordı (Na Primere “Kniga Puteşestviya” Evliya Çelebi)”, İstoriko-Arheologiçeskie Pamyatniki Zolotoy Ordı na Territorii Saraovskogo Povoljya: Sbornik Materialov Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy KOnferentsi (4-6 İünya 2015, Saratov), pod redaktsiey K. A. Ablyazova, E. S. Kulpina-Gubydullina, F. A. Raşitova, Nauçnaya Kniga, Saratov 2016, s. 155-157.
 
49. İlyas Kemaloğlu, “Moğol İmparatorluğu”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları, yay. haz. H. Alan - İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016, s. 29-67.
 
50. İlyas Kemaloğlu, “Altın Orda”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları, yay. haz. H. Alan - İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016, s. 98-149.

51. İlyas Kemaloğlu, “Sovyet Tarih Yazımında Altın Orda”, Ermukhan Bekmakhanov. Sovyet Tarih Yazımı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri, ed. A. Kara – Z. Yaman, TDBB-MSGSÜ Yayınları,İstanbul 2016, s. 181-187.

52. İlyas Kemaloğlu, “The Golden Horde in Soviet Hitoriography”, Ermukhan Bekmakhanov. The Soviet Historiography and The Question of Kazakhstan’s Hıstory, ed. A. Kara – S. Sabol, B. S. Topaloğlu, TDBB-MSGSÜ, İstanbul 2016, p. 183-189.

2017
53. İlyas Kemaloğlu, “Başkurtların Tarihi”, Zeki Velidî Togan. İlmî Hayatı, Eserleri, Siyasî Faaliyetleri, Hatıralar), ed. S.Acar, Akçağ Yayınları, Ankara 2017, s.  239-247.

54. İlyas Kemaloğlu, “İdil-Ural Bölgesinde İslâmiyet”, Yeni Türkiye, No. 96: İslâm Dünyası Özel Sayısı – II, Ankara 2017, s. 392-406.
 
55. İlyas Kemaloğlu,“İdil Bulgarları”, İslam Tarihi ve Medeniyeti - 8 – Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2017,  s. 269-295.
 
56. İlyas Kemaloğlu,“Altın Orda Devleti”, İslam Tarihi ve Medeniyeti - 8 – Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2017,  s. 639-661.

57. İlyas Kemaloğlu, “İstanbul’daki Moğolların Aziz Meryem Kilisesi”,  Bozkırdan Batıya. Prof. Dr. Hüseyin Salman Armağanı, haz. Güler Yarcı, Epsilon Yayınları, İstanbul 2017, s. 157-165.

2018
58. İlyas Kemaloğlu, “İdil Urallı Bilim Adamlarının Türkiye’de Tarihçiliğin Gelişimine Katkısı”, Gayaz İshaki i Natsionalnoe Vozrojdenie Tatar v Naçale XX Veka. Materialı Mejdunarodnoy Konferentsii  6-7 Sentyabrya 2018 Goda, Kazan 2018, s. 226-230.

59.İlyas Kemaloğlu, “Rusya’daki İlk Türkçe-Tatarca Matbu Yayın:I. Petro’nun Bildirgesi”, XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014), Kongreye Sunulan Bildiriler, II/2: Orta Asya ve Kafkasya Tarihi, Ankara 2018, s. 489-502. 

60. İlyas Kemaloğlu, "Altın Orda ve Varisleri", İnsanlığın Serüveni Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimine, ed. A. Taşağıl - A. Kar, İstek Yayınları, İstanbul 2018, s. 421-437.

61. İlyas Kemaloğlu, “Turetsko-Rossiyskie Ekonomiçeskie Svyazi v 20-30-e gg. Po Arhivnım Materialam”,Rossiya i Turtsiya v Zerkale Rossiyskih Arhivov (20-30-e Godı XX Veka), St. Petersburg 2018, s.7-12.

2019
62. İlyas Kemaloğlu, "Atatürk ve Tatar Aydınları", Toplumların Birbirine Bakışı Türk-Rus İlişkileri III. Çalıştay Bildirileri, yay. haz. İ. Kemaloğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2019 (e-kitap).