İlyas Kemaloğlu, Tatar Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2024.

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, haz. Ahmet Kanlıdere-İlyas Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2023.

Tarihî Rus Haritalarında Osmanlı Devleti, Metin: M. Bashanov, çev. ve yay. haz. İlyas Kemaloğlu, TDBB Yayınları, İstanbul 2023.

A. Melek Özyetkin - İlyas Kemaloğlu, Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, TTK Yayınları, 1. Basım: 2017; 2. Basım: 2022.

N. İvanov, Osmanlı'nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574), çev. İlyas Kemaloğlu - Rakhat Abdieva, TTK Yayınları, 1. Basım: 2013; 2. Basım: 2022.

V. V. Barthold, Halife ve Sultan, çev. İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınları, 1. Basım: 2006; 2. Basım: 2012; 3. Basım: 2022.

Murad Adji, Aziz Yorgi ve Hunlar, çev. İlyas Kemaloğlu, TÜRKSOY Yayınları, Ankara 2021.

Avrasya Türkologları Sözlüğü, 2. cilt, Kazakistan ve Kırgızistan Türkologları, haz. İ. Kemaloğlu vd., TTK Yayınları, Ankara 2020.

Ötüken'den Kırım'a Türk Dünyası Kültür Tarihi, haz. Ahmet Kanlıdere-İlyas Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, 1. Basım: 2020; 2. Basım: 2021.

Ötemiş Hacı, Çengiz-Nâme, yay. haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, 1. Basım: 2009; 2. Basım: 2014; 3. Basım: 2018, 4. Basım: 2020; 5. Basım 2024.

Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, yay. haz. Hayrunnisa Alan - İlyas Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, 1. Basım: 2016; 2. Basım: 2017; 3. Basım: 2020; 4. Basım 2024.

G. M. Kurpalidis, Büyük Selçuklu Devletinin İdarî, Sosyal ve Ekonomik Tarihi, çev. İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, 1. Basım: 2007; 2. Basım: 2011; 3. Basım: 2020.

Tolstoy?un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu, Rusça yay. haz. M. R. Arunova - F. S. Oreşkova, çev. İbrahim Allahverdi, yay. haz. İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınları, 1. Basım: 2009; 2. Basım: 2013; 5. Basım: 2020.

A. Yakubovskiy, Timur ve Timurîler Devrinde Semerkand, çev. S. Rasol, yay. haz. İ. Kemaloğlu, TTK Yayınları, 1. Basım: 2018; 2. Basım: 2019; 3. Basım 2024.

M. Bashanov, Türkiye'de Ermeni Meselesi (Rus Genelkurmay Başkanlığı Belgeleri), çev. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, 1. Basım: 2013; 2. Basım: 2019; 3. Basım 2023.

Tsarskaya Rossia v Fotografiyah İz Kollektsii Dvortsa Yıldız, haz. K. Fırat, Rusçaya çev. İ. Svistunova - İ. Kemaloğlu, Abdülhamid Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2019.

Toplumların Birbirine Bakışı Türk-Rus İlişkileri III. Çalıştay Bildirileri, yay. haz. İ. Kemaloğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2019 (e-kitap).

Rus Genelkurmay Belgelerinde II. Abdülhamid ve Osmanlı Ordusu, yay. haz. Mikhail Bashanov - İlyas Kemaloğlu, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, İstanbul 2018.

M. Hudyakov, Kazan Hanlığı Tarihi, çev. A. İshakî, yay. haz. İ. Kemaloğlu, TTK Yayınları, 1. Basım: 2009; 2. Basım: 2018; 3. Basım: 2022.

Esir Bir Rus Diplomatın Gözünden İstanbul: Pavel Artemyeviç Levaşov?un Hatıraları (1763-1771), yay. haz. A. A. Vigasin, çev. İlyas Kemaloğlu - E. Khusainov, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2012; 2. Basım: 2017; 3. Basım: 2018; 4. Basım 2024.

Z. Bünyadov, Azerbaycan Atabegleri Devleti, çev. İlyas Kemaloğlu, Teas Press, İstanbul 2017.

A. G. Galstyan, Ermeni Kaynaklarına Göre Moğollar, çev. İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınevi, 1. Basım: 2005; 2. Basım: 2017, 3. Basım: 2023.

Atlas Tartarica, çev. İlyas Kemaloğlu, TDBB Yayınları, İstanbul 2017.

Akdes Nimet Kurat'ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu Bildirileri, yay. haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, İstanbul 2016.

İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, yay. haz. Nesrin Sarıahmetoğlu - İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul 2016

İlyas Kamalov (Kemaloğlu), Zolotaya Orda i Russkiy Ulus (Tatarskoe Vliyanie Na Rossiü), Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü Yayınları, Kazan 2016

Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II. Çalıştayı, çev. ve yay. haz. İlyas Kemaloğlu - İrina Svistunova, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015.

İlyas Kemaloğlu, Rusların Gözüyle Türkler, Kaknüs Yayınevi, İstanbul 2015

İdil Ural Sempozyumu. Bildiriler. 2. Cilt: Rusça Metinler, haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2015.

İdil Ural Sempozyumu. Bildiriler. 1. Cilt: Türkçe Metinler, haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2015.

Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, yay. haz. N. Sarıahmetoğlu - İ. Kemaloğlu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul 2015.

İlyas Kemaloğlu, Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi, Ötüken Yayınları, 1. Basım 2009; 2. Basım: 2015; 3. Basım: 2022; 4. Basım: 2023.

Çağdaş Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere - İlyas Kemaloğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2014.

M. Usmanov, Kazan Şarkiyatçılığının Kaderi (XX Yüzyıl), çev. İlyas Kemaloğlu - Janyl Myrza Bapaeva, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.

Avrasya Türkologları Sözlüğü, 1. Cilt-2. Kitap: Rusya Türkologları (XX. YüzyılIn İkinci Yarısı-XXI. Yüzyılın Başı), haz. İlyas Kemaloğlu (Kamalov) - Aleksandr Kolesnikov, TTK Yayınları, Ankara 2012.

Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, haz. İlyas Kamalov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.

İlyas Kamalov-Aleksandr Kolesnikov, Avrasya Türkologları Sözlüğü, 1. Cilt-1. Kitap: Rusya Türkologları (XX. Yüzyıl), TTK Yayınları, Ankara 2011.

İlyas Kamalov, Rusya?nın Orta Asya Politikaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011.

A. A. Novoselyskiy, XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devleti?nin Tatarlarla Mücadelesi, çev. Kemal Ortaylı, yay. haz. Erhan Afyoncu - İlyas Kamalov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.

Atatürk?ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri. I. Çalıştay Bildirileri (Ankara, 14-15 2010), çev. ve yay. haz. İlyas Kamalov-İrina Svistunova, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011.

Değişen Karadeniz Jeopolitiğinde Türkiye - Ukrayna İlişkileri, haz. İ. Kamalov-H. Kanbolat, Veritas Yayınları, Ankara 2010.

A. A. Kolesnikov, Rus Seyyahların Gözüyle Kaşgar (19. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın Başlangıcına Kadar), yay. haz. İlyas Kamalov, TTK Yayınları, Ankara 2010.

A. A. Kolesnikov, Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri, çev. İlyas Kamalov, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010.

V. Velyaminov-Zernov, Kırım Yurtuna ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar: Kırım Tarihine Dair Kaynaklar, haz. A. M. Özyetgin-İ. Kamalov, TTK Yayınları, Ankara 2009.

Tarihten Bugüne Başkurtlar: Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, yay. haz. A. Melek Özyetgin-A. Merthan Dundar-İlyas Kamalov, Ötüken Yayınları, İstanbul 2008.

İlyas Kamalov, Moskova?nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008.

İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007.

İlyas Kamalov, Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Hulaguidami, Kazan 2007.

İlyas Kamalov, Putin?in Rusya?sı. KGB?den Devlet Başkanlığına, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2004.

R. Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları, çev. İlyas Kamalov, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2003.

İlyas Kamalov, Moğolların Kafkasya Politikası, Kaknüs Yayınevi, İstanbul 2003.