Tarih

2023

82. "Tatar Hanlıklarının Hanbikesi: Süyün Bike", Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar, ed. O. Yeşilot - B. G. Köksal, Vakıfbank Yayınevi, İstanbul 2023, s. 293-302.

81. "Altın Orda Sonrasında Mirasçı Hanlıklar Arasındaki Mücadele", Türk'ün Türk'le Savaşması, ed. M. Özkan - M. Karakulak, Kronik Yayınevi, İstanbul 2023, s. 240-259.

80. "Türkler, Moğollar ve Cengiz Han", Tarihin Seyrini Değiştiren Türkler, ed. Uğur Korkmaz, Timaş Yayıncılık, İstanbul 2023, s. 59-74.

79. "Kazan", Türk Tarihinin Kadim Şehirleri, ed. Okan Yeşilot - Bihter Gürışık Köksal, Selenge Yayınevi, İstanbul 2022.

78. "Altın Orda'nın (Cuci Ulusu'nun) Kuruluş Süreci", Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş, ed. Sadullah Gülten, Timaş Tarih, İstanbul 2023, s. 303-318.

77. "Türk ve Moğol Tarihinde "Tatar" Meselesi", Yeni Türkiye, No. 132: İdil-Ural Özel Sayısı -2, Ankara, Temmuz-Ağustos 2023, s. 19-22.

2022

76. "Karadeniz'in Kuzeyi, Sibirya ve Kuzey Kafkasya'da Türk Cumhuriyetleri (1991- )", Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, yay. haz. Azmi Özcan-Fahameddin Başar, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022, s. 464-475.

75. "Kırım Hanlığı (1441-1783)", Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, yay. haz. Azmi Özcan-Fahameddin Başar, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022, s. 390-392.

74. "Kazan Hanlığı (1437-1552)", Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, yay. haz. Azmi Özcan-Fahameddin Başar, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022, s. 383-385.

73. "Altın Orda Devleti (1242-1502)", Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, yay. haz. Azmi Özcan-Fahameddin Başar, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022, s. 368-371.

72. "Büyük Moğol İmparatorluğu (1206-1368)", Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası, yay. haz. Azmi Özcan-Fahameddin Başar, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022, s. 362-367.

71. "Süyün Bike: Tatarların Son Hanbikesi", Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü, yay. haz. Vahit Türk, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2022.

2021

70. İ. Kemaloğlu-İ. Mirgaleev-D. İshakov, "İstoriçeskie Svyazi Mejdu Osmanami i Tatarami v Srednevekovıy Period", Osmanskoe Gosudarstvo: İstoriya, İnstitutı i Vıdaüşiesya Liçnosti, A. Zabirov, Kazan 2021, s. 624-715.

69. "Rus Yıllıklarındaki Tarihî Hikayelerde Altın Orda", Cengiz Han ve Mirası, ed. Cem Korkut-Mürsel Doğrul, TÜBA, Ankara 2021, s. 194-204.

2020

68. "Altın Orda", Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, IV, OTTO Yayıncılık, Ankara 2020, s. 65-67; s. 410-414.

67. "Çağatay Hanlığı", Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, IV, OTTO Yayıncılık, Ankara 2020, s. 50-52; s. 405-407.

66. "Kazan Hanlığı", Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, V, OTTO Yayıncılık, Ankara 2020, s. 53-56; s. 382-383.

65. "Kasım Hanlığı", Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, V, OTTO Yayıncılık, Ankara 2020, s. 59-61; s. 385-386; VI, 29.

64. "Kırım Hanlığı", Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, V, OTTO Yayıncılık, Ankara 2020, s. 56-59; s. 383-385; VI, s. 28; VI, s. 276-277.

63. "Rossiyskaya Diplomatiya v Epohu Ekaterinı II", Çeşmenskoe Srajenie 250 Let: Mifı i Realnost, St. Petersburg 2020, s. 37-40.

62. “Abdürreşid İbrahim ve İdil Ural Türklerinin Anadolu'ya Göçleri”, Japonya Seyyahı Abdürreşit İbrahim'in İzinde, ed. A. Merthan Dündar, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2020, s. 153-160.

61. “İdil Ural (Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan) Tarihi”, Çağdaş Türk Dünyası, ed. Muhammed Bilal Çelik, Nobel Yayınevi, İstanbul 2020, s. 207-223.

60. “Altın Orda Devleti”, Türk Dünyası Kültür Tarihi, ed. A. Kanlıdere - İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2019, s. 273-291.

59. “Türkiye'de Altın Orda Araştırmalarının Tarihi (1923-2019)”, Türkistan'dan Anadolu'ya Tarihin İzinden: Prof. Dr. Mehmet Alpargu'ya Armağan, ed. Z. İskefiyeli-M. B. Çelik, Nobel Yayınevi, İstanbul 2020, s. 685-703.

2019

58. “Avrasya Fatihi Çengiz Han ve Liderlik Vasıfları”, Türk Tarihinde Liderler, ed. O. Yeşilot - B. Köksal, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, s. 297-306.

57. “Pyana Nehri Savaşı Hakkında Hikâye (Giriş, Tercüme ve Değerlendirme)”, Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl'a Armağan, ed. T. E. Biber, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, s. 357-364.

2018

56. “Turetsko-Rossiyskie Ekonomiçeskie Svyazi v 20-30-e gg. Po Arhivnım Materialam”, Rossiya i Turtsiya v Zerkale Rossiyskih Arhivov (20-30-e Godı XX Veka), St. Petersburg 2018, s.7-12.

55. “Rusya’daki İlk Türkçe-Tatarca Matbu Yayın: I. Petro’nun Bildirgesi”, XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014), Kongreye Sunulan Bildiriler, II/2: Orta Asya ve Kafkasya Tarihi, Ankara 2018, s. 489-502.

54. “İdil Urallı Bilim Adamlarının Türkiye’de Tarihçiliğin Gelişimine Katkısı”, Gayaz İshaki i Natsionalnoe Vozrojdenie Tatar v Naçale XX Veka. Materialı Mejdunarodnoy Konferentsii 6-7 Sentyabrya 2018 Goda, Kazan 2018, s. 226-230.

2017

53. “İstanbul’daki Moğolların Aziz Meryem Kilisesi”, Bozkırdan Batıya. Prof. Dr. Hüseyin Salman Armağanı, haz. Güler Yarcı, Epsilon Yayınları, İstanbul 2017, s. 157-165.

52. “Altın Orda Devleti”, İslam Tarihi ve Medeniyeti - 8 – Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2017, s. 639-661.

51. “İdil Bulgarları”, İslam Tarihi ve Medeniyeti - 8 – Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul 2017, s. 269-295.

50. “İdil-Ural Bölgesinde İslâmiyet”, Yeni Türkiye, No. 96: İslâm Dünyası Özel Sayısı – II, Ankara 2017, s. 392-406.

49. “Başkurtların Tarihi”, Zeki Velidî Togan: İlmî Hayatı, Eserleri, Siyasî Faaliyetleri, Hatıralar), ed. S.Acar, Akçağ Yayınları, Ankara 2017, s. 239-247.

2016

48. “Ufa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, ek-2, s. 629-630.

47. “Sibir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, ek-2, s. 511-512.

46. “The Golden Horde in Soviet Hitoriography”, Ermukhan Bekmakhanov. The Soviet Historiography and The Question of Kazakhstan’s Hıstory, ed. A. Kara – S. Sabol, B. S. Topaloğlu, TDBB-MSGSÜ, İstanbul 2016, p. 183-189.

45. “Sovyet Tarih Yazımında Altın Orda”, Ermukhan Bekmakhanov. Sovyet Tarih Yazımı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri, ed. A. Kara – Z. Yaman, TDBB-MSGSÜ Yayınları,İstanbul 2016, s. 181-187.

44. “Altın Orda Devleti”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları, yay. haz. H. Alan - İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016, s. 98-149.

43. “Moğol İmparatorluğu”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları, yay. haz. H. Alan - İ. Kemaloğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016, s. 29-67.

42. “Soobşeniya Osmanskih İstoriçeskih Soçineniy o Gorodah Na Territorii Zolotoy Ordı (Na Primere “Kniga Puteşestviya” Evliya Çelebi)”, İstoriko-Arheologiçeskie Pamyatniki Zolotoy Ordı na Territorii Saraovskogo Povoljya: Sbornik Materialov Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy KOnferentsi (4-6 İünya 2015, Saratov), pod redaktsiey K. A. Ablyazova, E. S. Kulpina-Gubydullina, F. A. Raşitova, Nauçnaya Kniga, Saratov 2016, s. 155-157 (İ. Mirgaleyev ile birlikte)

41. “Akdes Nimet Kurat ve Türkiye’de Tatar Tarihine Dair Araştırmalar”, Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu Bildirileri, yay. haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2016, s. 151-162.

2015

40. “İdil Ural Türklerinin Sabantuylarında Spor Oyunları”, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2015, s. 235-237.

39. “Karadeniz’in Kuzeyinde İpek Yolu İle Bağlantılı Ticaret Yolları”, İpek Yolu, ed. A. Taşağıl, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2015, s. 363-377.

38. “Altın Orda’nın Balkanlar Politikası”, İdil-Ural Tarihi Sempozyum Bildirileri, I. Cilt: Türkçe Metinler, haz. İlyas Kemaloğlu, TTK Yayınları, Ankara 2015, s. 89-101.

37. “XVI. Yüzyılda Rus Elçisi İvan Novosilytsev’in Osmanlı Devleti’ne Seyahati ve İlgili Raporu”, XVI. Türk Tarih Kongresi “20-24 Eylül 2010 Ankara). Kongreye Sunulan Bildiriler, IV/2: Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 2015, s. 587-596.

36. “İdil-Ural’dan Türk Göçü”, Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, yay. haz. N. Sarıahmetoğlu - İ. Kemaloğlu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, s. 31-50.

2014

35. “Tserkov Marii Mongolskoy v Stambule”, Zolotoordınskoe Obozrenie, No. 4 (6), Kazan 2014, s. 69-76.

34. “Sibirya ve Kafkasya’daki Özerk Cumhuriyetler ve Doğu Türkistan”, Çağdaş Türk Dünyası, Çağdaş Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere - İlyas Kemaloğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir 2014, s. 240-259.

33. “Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım ve Gagavuz Cumhuriyetleri”, Çağdaş Türk Dünyası, ed. Ahmet Kanlıdere - İlyas Kemaloğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir 2014, s. 214-239.

2013

32. “Yarlık”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 43, İstanbul 2013, s. 334-335.

31. “Altın Orda Devleti”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. O.Karatay - S. Acar, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2013, s. 577-624.

30. “Tatarlar ve Tataristan”, Yeni Türkiye Dergisi, No. 53, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, Temmuz-Ağustos 2013, s. 2013-2025.

29. “Türk ve Rus Devlet İnşa Süreçlerinde Bizans ve Altın Orda Devletlerinin Çok Boyutlu Etkileri ve Tarihsel Miras / Halef-Selef Faktörü”, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu İlişkileri, ed. Haydar Çakmak - Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye-Rusya Federasyonu Dostluk Derneği - Barış Kitap, Ankara 2013, s. 11-21.

2012

28. “Toktamış Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 41, İstanbul 2012, s. 231-232.

2011

27. “Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Vizantiyey (1261-1453)“, Zolotoordınskoe Nasledie. Materialı Vtoroy Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii “Politiçeskaya i Sotsialno-Ekonomiçeskaya İstoriya Zolotoy Ordı“, Posvyaşönnaya Pamyati M. A. Usmanova (Kazan, 29-30 Marta 2011), yay. haz. İ. Mirgaleev, Kazan 2011, s. 33-38.

26. “Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Bolgarskim Knyajestvom“, Zolotoordınskaya Tsivilizatsiya. Sbornik Statey, No. 4, İnstitut İstoriyi İmeni Ş. Mercani AN RT, Kazan 2011, s. 35-39.

25. “Turtsiya”, Tatarskaya Entsiklopediya, V, Kazan 2010, s. 703-704.

24. “Kazan Hanlığının Yıkılışında Bazı Ermeni Tüccarların Ruslarla İşbirliği”, Bilig, Sayı 58, Ankara 2011, s. 203-210.

23. “Mongolia-Russia Relations: Some Perspectives”, Mongolia in the 21st Century: Society, Culture and International Relations, ed. K. Warikoo - Sharad K. Soni, Pentagon 2010, s. 238-246.

22. “Rus Diplomat P. A. Levaşov’un Raporunda (1763-1774) İstanbul”, Tarih İçinde İstanbul: Uluslararası Sempozyum Bildirileri, yay. haz. D. Hut - Z. Kurşun - A. Kavas, İstanbul 2010, s. 347-354.

21. “1920-1930’lu Yıllarda Gelişen Türk-Rus Ekonomik Münasebetler”, Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri. I. Çalıştay Bildirileri (Ankara, 14-15 2010), çev. ve yay. haz. İlyas Kamalov-İrina Svistunova, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011, s. 223-231.

20. “Altın Orda Hanlığında Hanedan Kadınlar”, Ortaçağda Kadın, yay. haz. Ç. Altan, Lotus Yayınları, Ankara 2011, s. 593-604.

2010

19. “Astrahanskiy Pohod Sultana Selima: Priçinı i Perspektivı”, Srednevekovıe Türko-Tatarskie Gosudarstva, II, Akademiya Nauk Respubliki Tatarstan İnstitut İstoriyi İmeni Mercani, Kazan 2010, s. 262-266.

18. “Vliyaniye Zolotoy Ordı Na Rossiyu”, Proceedings of the Third International Symposium on Islamic Civilization in Volga-Ural Region, Ufa, 14-16 October 2008, IRCICA, İstanbul 2010, s. 157-172.

17. “Vliyaniye Veroterpimoy Politiki Çingiz Hana i Yego Naslednikov (Na Primere Zolotoy Ordı) na Türkskiy Mir (Srednyaya Aziya i Povoljye)”, Halıkaralık Konferentsiyasının Materialdar Jinagı Ortalık Asiyadagı İslam Örkeniyatı Astana 4-7 Kırkuyek 2007, IRCICA, İstanbul 2010, s. 225-234.

2009

16. “Timur’un “Hayalî” Moskova Seferi”, Karadeniz Araştırmaları, cilt 6, sayı 23, Güz 2009, s. 29-39.

15. “Saray”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 36, İstanbul 2009, s. 121-122.

14. “İssledovaniya o Zolotoy Orde v Turtsii”, Zolotoordınskoe Nasledie: Materialı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii “Politiçeskaya i Sotsialno-Ekonomiçeskaya İstoriya Zolotoy Ordı (XVIII-XV vv) Kazan 17 Marta 2009, Kazan 2009, s. 295-304.

13. “Altın Orda-Osmanlı Münasebetleri”, Akademik Bakış, II/3 (Kış 2008), s. 187-198 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).

2008

12. “K Voprosu o Vzaimootnoşeniyah Zolotoy Ordı s Osmanskoy İmperiyey”, Zolotoordınskaya Tsivilizatsiya, I, Kazan 2008, s. 87-94 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).

11. “Tatar” ve “Altın Orda” Adlarına Dair”, Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, der. Gönül Pultar, Tetragon Yayınları, İstanbul 2008, s. 97-130.

10. “Altın Orda-Bulgar Knezliği Münasebetleri”, Rumeli Kültürü, Sayı 19, Yaz 2008, s. 36-43.

9. “Altın Orda Devleti Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, ed. Altan Çetin, Kriter Yayınları, İstanbul 2008, s. 24-29 (İlnur Mirgaleev ile birlikte).

8. “Sovremennaya Tatarskaya Diaspora”, Rossiyskie Sooteçestvenniki v Turtsii: İstoriya i Sovremennosty, İstanbul 2008, s. 159-161.

2007

7. “The Fight Of Two Mongol Countries: Relations Between Golden Horde and Ilkhanid”, Statehood of Nomads: History and Tradition, International Institute for the Study of Nomadic Civilization, Ulaanbaatar, Mongolia 2007.

6. “Ermeni Olayları Hakkında Rus Yarbayı Lyahov’un Raporu”, Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri, I, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2007, s. 421-434.

2005

5. “Tatarların Ak Güvercini”, Tarih ve Düşünce, Temmuz-Ağustos 2005, Sayı 60, s. 30-40.

4. “Sovyetler Birliğinde Mahkûm Dövmeleri”, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, s. 287-300.

2004

3. “Altın Orda-Bizans Münasebetleri (1261-1453)”, Karadeniz Araştırmaları, IV (Kış 2005), s. 3-21

2002

2. “Altın Orda Devleti’nin Adı Üzerine”, TDA, Sayı 141, s. 115-121.

1. “Moğol İstilâsı ve Anadolu Kültürüne Tesirleri”, TDA, Sayı 140, s. 167-180.