Güncel Yazılar

MOLDOVA'DAKİ SEÇİMLER VE TRANSDİNYESTER SORUNU

Özellikle 2003 yılında Gürcistan’da yaşanan Gül Devrimi’nden sonra Baltık cumhuriyetleri dışında eski Sovyet coğrafyasındaki seçimler adeta Rusya ile Batı arasında bir mücadele alanı hâline geldi. ... [...]

ABD'DEKİ SEÇİMLER VE RUSYA

ABD’deki başkanlık seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Rusya Federasyonu’nda da yakından ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bunda ABD’nin dünya siyasetinde oynadığı rolün yanı sıra ... [...]

RUSYA'NIN DAĞLIK KARABAĞ İLE İLGİLİ TUTUMUNU NASIL OKUMALIYIZ?

Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve 1994 yılında tarafların ateşkes imzalamasıyla birlikte Kafkasya’da, bugüne kadar bir türlü çözülemeyen en ... [...]

Kısa Öz Geçmişim

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu
2001’de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansını, 2003’te “Altın Orda - İlhanlı Münasebetleri” başlıklı tezle yüksek lisansını ve 2008’de “Altın Orda ve Rusya: Rusya ...
Devamı »

Videolar