Devamını oku...

TÜRK DÜNYASININ VİZYONU: TÜRKVİZYON

24.11.2014

Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak 2014’te ilim, sanat, müzik, kültür vs. alanlarda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de II. Türkvizyon Şarkı Yarışması’dır. Eurovision benzeri bir yarışma olan Türkvizyon’un ilki, 2013’te Eskişehir’de yapılmıştı. II. Türkvizyon Şarkı Yarışması’na Türk cumhuriyetlerinin yanı sı [...]

Devamını oku...

RUS GAZI, GÜZERGÂH MI DEĞİŞTİRİYOR?

12.11.2014

Çin’in başkenti Pekin, bu günlerde Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. 21 ülkenin devlet başkanı bu zirvede “Asya-Pasifik Ortaklığı Üzerinden Geleceği Belirlemek” konusunu tartışmaktadır. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avustralya, Kanada, Japonya, ABD, Çin, Rusya gibi dünyanın önde gelen ekonomilerini bir araya getirmesi dolayısıyla şüphesiz önemli [...]

Devamını oku...

RUSYA-BATI MÜNASEBETLERİNDE POLONYA

03.11.2014

SSCB ile Polonya, Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı içerisinde yer aldı ve Batı’ya karşı blokun diğer müttefikleriyle birlikte hareket ettiler. Paktın karargâhı Moskova’da olmasına rağmen birliğin, Polonya’nın başkentinin adını taşımasının sebebi, 1955’te paktın kuruluşuna dair anlaşmanın Varşova’da imzalanmasıdır. SSCB’nin Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya [...]

Devamını oku...

AVRUPA, GAZSIZ KALMAYACAK

20.10.2014

Son on yıldır kış ayları yaklaştığında uluslararası kamuoyu, kışın enerji krizinin yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna yanıt aramaya başlamaktadır. 2014 yılı sonu da bu bağlamda bir istisna değildir. Hatta tam tersine Rusya-Ukrayna münasebetlerindeki gerginlik, tarihî zirveye çıktığından dolayı, bu krizin yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bilindiği gibi 2004 yılının Kasım ayında Ukrayna’da Tur [...]

Devamını oku...

AKDES NİMET KURAT, TATARİSTAN’DA ANILDI

14.10.2014

6 Ekim 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Akdes Nimet Kurat’ın Topkapı Sarayı Müzeyi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlıklar ve Bitikler adlı eserinin Rusça tercümesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Tataristan Cumhuriyeti yetkilileri ve A. N. Kurat’ın Türkiye’de yaşayan torunları da katıldı. [...]

Devamını oku...

HAZAR’IN STATÜSÜ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR MU?

09.10.2014

Adını, Türk boyu Hazarlardan alan Hazar Denizi (Gölü), SSCB’nin yıkılışından sonra bölgenin en büyük sorunlarından biri hâline geldi. SSCB’nin yıkılışından önce Hazar’ın statüsü, Rusya ile İran arasındaki ikili anlaşmalarla belirleniyordu. Taraflar, kesin bir sınır çizgisi belirlemeseler de Hazar, hiçbir zaman Moskova ile Tahran arasında en büyük sorun olmadı. Ancak SSCB’nin yıkılışından sonra Haz [...]

Devamını oku...

TÜRKOLOG SERGEY KLYAŞTORNIY VE ESERLERİ

27.09.2014

XX. yüzyılın en büyük Türkologlarından biri olan Sergey Klyaştornıy, 22 Eylül 2014 tarihinde vefat etti. Klyaştornıy kaleme aldığı onlarca kitap ve yüzlerce makale ile Türkoloji araştırmalarına önemli katkılarda bulunan bir bilim adamıdır. 4 Şubat 1928’de Beyaz Rusya’nın Gomel şehrinde doğan Sergey Klyaştornıy, 1950’de Leningrad Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1963’te y [...]

Devamını oku...

XVII. TÜRK TARİH KURUMU KONGRESİ

21.09.2014

15-17 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara’da XVII. Türk Tarih Kurumu Kongresi yapıldı. 2014 yılı, Türk Tarih Kurumu’nun 83. yıl dönümüdür. Daha 1930’da Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Heyeti kuruldu. Ancak kurumun kuruluş tarihi olarak 12 Nisan 1931 tarihi kabul edilmektedir. Bu tarihte heyet, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla yeniden teşkilatlandırıldı, daha sonra da Türk Tar [...]

Devamını oku...

ŞİÖ ZİRVESİ: PUTİN’İN ULUSLARARASI KAMUOYUNUNA VERDİĞİ MESAJLAR

15.09.2014

Son yıllarda her ne kadar Türkiye üyelik isteğini ısrarla devam ettirse de Şanghay İşbirliği Örgütü, eski önemini kaybetmiş gibi gözükmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. Üye ülkelerin farklı amaçlara sahip olması, üye ülkeler arasında bir takım sorunların yaşanması, örgütün bölgedeki sorunları çözme konusunda pek başarılı olamaması (daha doğrusu müdahale bile etmemesi), bu sebeplerin başlıcaları [...]

Devamını oku...

SON GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ

12.09.2014

Son yıllarda Türk-Rus münasebetlerine dair kaleme aldığımız yazılarımızda son yıllardaki Türk-Rus yakınlaşmasını, hep Avrasya coğrafyasındaki (XXI. yüzyıl) en önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirdik ve XX. yüzyılın başında Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen işbirliği ile karşılaştırdık. 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra Türk-Rus münasebetlerinde çeşitli sebeplerden ötürü [...]

Devamını oku...

UKRAYNA’DAKİ GELİŞMELERİN KISA VADELİ SONUÇLARI

10.09.2014

Ukrayna’nın AB ile müzakereleri askıya alması (2013) ve ardından da muhaliflerin baskısıyla dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’ya kaçması, geri dönüşü olmayan gelişmelere yol açtı. Moskova, Kırım yarımadasını Rusya Federasyonu’na dâhil etti ve çok kısa süre içerisinde Kırım’ı, Rusya’nın özerk cumhuriyetlerinden biri hâline getirdi. Kırım’da Rus para birimi kullanılmaya başlan [...]

Devamını oku...

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN AVRASYA EKONOMİ BİRLİĞİ’NE

27.12.2013

Aralık ayının sonunda Gümrük Birliği üye ülkelerinin (Rusya, Belarus, Kazakistan) devlet adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen Avrasya Yüksek Ekonomi Kurulu Zirvesi’nde önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan en dikkat çekeni şüphesiz, tarafların Avrasya Ekonomi Birliği’nin kurulması, hatta 1 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçirilmesi konusunda mutabık kalmalarıdır. SSCB’nin yıkılışından s [...]